Subcategories

Om Beters Wille: Rederijkerskamers En De Stedelijke Cultuur in De Zuidelijke Nederlanden (1400-1650) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Om Beters Wille: Rederijkerskamers En De Stedelijke Cultuur in De Zuidelijke Nederlanden (1400-1650) (Dutch Edition)

Om Beters Wille: Rederijkerskamers En De Stedelijke Cultuur in De Zuidelijke Nederlanden (1400-1650) (Dutch Edition) by Anne-Laure van Bruaene
Dutch | Mar. 21, 2008 | ISBN: 9053565612 | 342 Pages | PDF | 10 MB

In the 15th and 16th century a special institute developed in Flanders and Brabant: the chamber of rhetoric.

De letteren als wetenschappen (Dutch Edition)

Posted By: lengen
De letteren als wetenschappen (Dutch Edition)

De letteren als wetenschappen (Dutch Edition) by Thijs Pollmann
Dutch | Feb. 17, 2005 | ISBN: 9053563938 | 209 Pages | PDF | 2 MB

Dit boek beoogt een aantal theoretische aspecten van de wetenschappen te presenteren. Dit gebeurt aan de hand van ontwikkelingen, werkwijzen, problemen en discussies in de letterenvakken. Er is niet voor deze opzet gekozen omdat deze vakgebieden zich op een bijzondere wijze als wetenschap van de andere wetenschappen onderscheiden. De opzet heeft een didactische bedoeling: voor studenten in de letteren wordt de entree in wetenschapstheoretische problemen vereenvoudigd, als het illustratiemateriaal afkomstig is uit hun eigen vakken.

Enciklopedija Mlaznih Lovackih Aviona

Posted By: bakerman
Enciklopedija Mlaznih Lovackih Aviona

Enciklopedija Mlaznih Lovackih Aviona
Stampara | 2012 | ISBN: 8691598709 | Serbian | 410 pages | PDF (e-book) | 7 MB

Inleiding Tot De Latijnse Syntaxis: Structuur Van Zin En Tekst - Grammatica (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Inleiding Tot De Latijnse Syntaxis: Structuur Van Zin En Tekst - Grammatica (Dutch Edition)

Inleiding Tot De Latijnse Syntaxis: Structuur Van Zin En Tekst - Grammatica (Dutch Edition) by Caroline Kroon
Dutch | Feb. 2, 2007 | ISBN: 9053569502 | 177 Pages | PDF | 1 MB

Latin Syntax is a concise overview of the Latin syntax, based on modern academic insights. This book offers clear understanding of the most important characteristics of Latin grammatical sentence structure.

(Japanese text of alk) Chapter 10 to success - Practical Business Japanese (1993)[Japanese Import](Repost)

Posted By: Nice_smile)
(Japanese text of alk) Chapter 10 to success - Practical Business Japanese (1993)[Japanese Import](Repost)

(Japanese text of alk) Chapter 10 to success - Practical Business Japanese (1993) [Japanese Import] by
Japanese | 1993 | ISBN: 4872342356 | Pages | PDF | 109.81 MB

Circumstantial Qualifiers in Semitic: The case of Arabic and Hebrew(Repost)

Posted By: Nice_smile)
Circumstantial Qualifiers in Semitic: The case of Arabic and Hebrew(Repost)

Circumstantial Qualifiers in Semitic: The case of Arabic and Hebrew (ABHANDLUNGEN FuR DIE KUNDE DES MORGENLANDES) by Bo Isaksson
English | 2009 | ISBN: 3447061111 | 289 Pages | PDF | 6.65 MB

Focus Op Functies: Uitdagingen Voor Een Toekomstbestendig Mediabeleid (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Focus Op Functies: Uitdagingen Voor Een Toekomstbestendig Mediabeleid (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Focus Op Functies: Uitdagingen Voor Een Toekomstbestendig Mediabeleid (WRR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Jan. 19, 2005 | ISBN: 905356733X | 197 Pages | PDF | 2 MB

Traditionally, the Netherlands has enjoyed being a test market for many ideas in the media. But over the last decade, progress has been severely hampered by lengthy discussions on the future structure of just one sector of media, namely public broadcasting via radio and television. The narrow approach results in a lot of paper, speeches and theories, but little in the way of definitive policy making. In a report to the government, published in February 2005, the Scientific Council for Government Policy (WRR) argued for very different approaches to policy making.

Velike Bitke II. Svjetskog Rata

Posted By: bakerman
Velike Bitke II. Svjetskog Rata

Velike Bitke II. Svjetskog Rata
Znanje d.o.o | 2014 | ISBN: 9533249599 | Croatian | 240 pages | PDF | 103 MB

Hoe Mensen Keuzes Maken: de Psychologie Van Het Beslissen (WRR) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Hoe Mensen Keuzes Maken: de Psychologie Van Het Beslissen (WRR) (Dutch Edition)

Hoe Mensen Keuzes Maken: de Psychologie Van Het Beslissen (WRR) (Dutch Edition) by W. L. Tiemeijer
Dutch | Feb. 1, 2015 | ISBN: 9089643028 | 132 Pages | PDF | 1 MB

De wetenschappelijke kennis over de wijze waarop mensen keuzes maken is de laatste jaren snel gegroeid. Vakgebieden als de sociale psychologie, gedragseconomie en hersenwetenschappen maken een grote bloei door, en leveren vele relevante inzichten op. Deze nieuwe kennis noopt niet alleen tot bijstellen van ons mensbeeld, maar is ook van groot belang voor politiek en beleid. Daarin draait het immers vaak om het beïnvloeden van keuzen.

Lustige Geesten: Rederijkers in De Noordelijke Nederlanden (1480-1650) (Rederijkersreeks) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Lustige Geesten: Rederijkers in De Noordelijke Nederlanden (1480-1650) (Rederijkersreeks) (Dutch Edition)

Lustige Geesten: Rederijkers in De Noordelijke Nederlanden (1480-1650) (Rederijkersreeks) (Dutch Edition) by Arjan van Dixhoorn
Dutch | Oct. 28, 2009 | ISBN: 9089641041 | 443 Pages | PDF | 10 MB

Dit boek wijkt op een aantal kleine punten af van het proefschrift waarop het is gebaseerd, maar aanpak en argumentatie zijn ongewijzigd. De conclusie in hoofdstuk 11 is uitgebreid met een korte behandeling van de lustige of vrolijke cultuur waarnaar de titel verwijst. De lustige cultuur was cruciaal in de wereld van de rederijkers, en speelt een rol in het hele boek, maar verdiende afzonderlijke aandacht. Het is de cultuur die ook is weergegeven in de allegorische satire uit het Frans Halsmuseum (anoniem, gedateerd 1659), waarvan een fragment de omslag van dit boek siert.

De Fiere Nachtegaal: Het Nederlandse Lied in De Middeleeuwen (Dutch Edition)

Posted By: lengen
De Fiere Nachtegaal: Het Nederlandse Lied in De Middeleeuwen (Dutch Edition)

De Fiere Nachtegaal: Het Nederlandse Lied in De Middeleeuwen (Dutch Edition) by Louis Peter Grijp
Dutch | July 2, 2008 | ISBN: 9089640215 | 374 Pages | PDF | 3 MB

The Proud Nightingale covers the many facets of medieval music in the Netherlands until the year 1600. Eighteen authors discuss songs ranging from of courtly songs, including minstrels, mystics and Modern Devots, on the performance and the oral tradition of ancient songs, and on intertextuality.

Best Internet Links

Posted By: Alex

Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher: Een bloemlezing (Amazone-reeks) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher: Een bloemlezing (Amazone-reeks) (Dutch Edition)

Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher: Een bloemlezing (Amazone-reeks) (Dutch Edition) by Anna Roemers Visscher
Dutch | 1999 | ISBN: 9053564136 | 143 Pages | PDF | 2 MB

Zo’n ‘vraagje’ krijgt menigeen niet graag voorgelegd. Het is slechts één van de talloze vragen die het meisje Mietje stelt gedurende haar opgroeien. In dit geval in het hoofdstuk ‘Ik zie een dode’, in het eerste deel van het Geschrift eener bejaarde vrouw (hierna GEBV), door de weduwe Wolff en Agatha Deken. Dit boek verscheen in 1802, in twee delen.

FfugLen: Y Ddelwedd O Gymru Yn Y Nofel Gymraeg O Ddechrau'r Chwedegau Hyd at 1990 (Y Meddwl A'r Dychymyg Cymreig) (Welsh Editio

Posted By: lengen
FfugLen: Y Ddelwedd O Gymru Yn Y Nofel Gymraeg O Ddechrau'r Chwedegau Hyd at 1990 (Y Meddwl A'r Dychymyg Cymreig) (Welsh Editio

FfugLen: Y Ddelwedd O Gymru Yn Y Nofel Gymraeg O Ddechrau'r Chwedegau Hyd at 1990 (Y Meddwl A'r Dychymyg Cymreig) (Welsh Edition) by Enid Jones
Welsh | July 29, 2008 | ISBN: 0708321658 | 294 Pages | PDF | 1 MB

FfugLen is the Welsh word for fiction but is also a play on the words 'ffug' (meaning fake or false) and 'len' (the prepositive of 'llenyddiaeth' or literature) implying that these images are often ambiguous. This title presents a study of the image of Wales and the Welsh in twentieth-century Welsh-language literature.

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - We

Posted By: lengen
Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - We

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ; 8) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands)
Dutch | 1976 | ISBN: 9012012996 | 64 Pages | PDF | 1 MB

Volgens het Ontwerp van Wet tot instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft de Raad tot taak: a. ten behoeve van het regeringsbeleid gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen bei'nvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te geven; b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dienste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid; c. ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie.

Vertrouwen in De School: Over De Uitval Van Overbelaste Jongeren (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Posted By: lengen
Vertrouwen in De School: Over De Uitval Van Overbelaste Jongeren (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Vertrouwen in De School: Over De Uitval Van Overbelaste Jongeren (WRR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Jan. 19, 2009 | ISBN: 908964105X | 306 Pages | PDF | 2 MB

Dit rapport is een zoektocht naar de vraag hoe scholen kunnen voorkomen dat zogenaamde ‘overbelaste’ jongeren voortijdig het onderwijs verlaten. Dat zijn leerlingen die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, chronische armoede, schulden, verslaving, criminaliteit in de directe omgeving, etc.