Subcategories

Izraelská válečná mašinerie

Posted By: lout
Izraelská válečná mašinerie

Izraelská válečná mašinerie By Ian V Hogg
Publisher: Svojtka & Co 1999 | 194 Pages | ISBN: 8072370871 | PDF | 160 MB


PŘIBLIŽNĚ ZA POSLEDNÍCH TŘICET LET udělala izraelská branná moc značný pokrok. Prakticky z ničeho vyrostla v jednu z nejúčinnějších sil na světě zocelených v boji. Pravda, nedostatky se tu a tam vyskytly, prohra však nikdy. A motivace? Ta je nasnadě. Vždycky tu byly jen dvě možnosti, jedna znamenala zvítězit, druhá vystavit národ zkáze, dopustit, aby Izrael přestal existovat jako politický subjekt. Motivace sama o sobě ale armádu nedělá, a zůstává tedy otázkou, jak se podařilo dosáhnout tak znamenitých úspěchů a za tak krátkou dobu? Z bližšího pohledu do historie je zřejmé, že izraelská armáda -existuje v té či oné podobě, větší či menší měrou už takřka jedno století. Třebaže tehdy nemo­hla vystupovat zcela otevřeně, ba musela svou exi­stenci tajit, tradice se postupně utvářely stejně jako prostředí, z něhož čerpal a v němž vyrůstal duch bojo­vého bratrství, příznačný jejím dnešním příslušní­kům. Jistě nebude na škodu do těchto prvopočátků nahlédnout a podívat se, co všechno za vývojem stálo.

NO PASSWORD!!!No Mirrors below, please! Follow Rules!